Shromáždění vlastníků SVJ se bude konat ve dnech 11. - 17. 10.2021 (pořádáno per rollam).

Podklady jsou v sekci Shromáždění