Schůze shromáždění SVJ se bude konat korespondenčně (per rollam) ve dnech 21. - 25. 3.2022. Pozvánka zde