Schůze shromáždění SVJ se bude konat korespondenčně (per rollam) ve dnech 17. - 23. 10.2022. Pozvánka zde