Náhradní termín na výměnu poměrových meřidel je 18.10.2023.

Ten, kdo po tomto termínu naumožní výměnu, bude si výměnu platit sám.